Overlijden: 6 tips voor nabestaanden (Verzorgingshuis)

Gepubliceerd op maandag 29 december 2014
“Hoe snel moet een kamer in een verzorgingshuis ontruimt worden na overlijden?”

Een vraag die ons regelmatig door nabestaanden wordt gesteld.

Er bestaat veel onduidelijkheid over de termijn waarbinnen een kamer in een verzorgingshuis, in geval van overlijden van de bewoner, ontruimt moet worden. De brancheorganisatie (ActiZ) voor zorgondernemers schrijft een termijn van 7 dagen voor waarna de kamer weer beschikbaar moet zijn voor een nieuwe client. Echter komt het regelmatig voor dat er naar de nabestaanden een kortere termijn wordt gecommuniceerd. Hoewel dit enerzijds begrijpelijk is, er zijn door de toenemende vergrijzing nu eenmaal forse wachtlijsten, is dit in een toch al emotionele periode onwenselijk. ActiZ heeft onlangs nogmaals toegezegd toe te zullen zien op het naleven van de periode van 7 dagen. Dit mede naar aanleiding van een onderzoek van de Consumentenbond en publicatie hiervan in de Gezondheidsgids.
 
Enkele tips:
 

1. Centraal organiseren

 
Tijdens een emotionele periode zoals die voor en na het overlijden komt er ontzettend veel op de nabestaanden af. Het is belangrijk om er voor te zorgen dat zaken niet door elkaar gaan lopen en er een goed overzicht is over wie welke verantwoordelijkheid op zich neemt in deze periode. Hiermee voorkomt u dat zaken over het hoofd worden gezien of zelfs dubbel worden gedaan terwijl u uw aandacht liever richt op de zaken waar het echt om moet gaan; Het organiseren van een waardig afscheid van de overledene.
 
Verdeel de taken daarom goed en maak één persoon verantwoordelijk voor de algehele coördinatie.
 

2. Neem geen overhaaste beslissingen

 
Met name vanwege de tijdsdruk die aanwezig is wanneer een kamer in een verzorgingshuis weer beschikbaar moet worden gesteld aan een nieuwe client reageren nabestaanden vaak, goed bedoeld, overhaast.
 
In allerijl worden allerlei zaken stopgezet en opgezegd. Dit is een natuurlijke reactie, u bent emotioneel en voelt zich wellicht opgejaagd door de korte termijn waarbinnen alles geregeld moet worden. Toch is het verstandig alle te ondernemen stappen eerst op een rij te zetten en dan pas actie te ondernemen. U voorkomt hiermee vervelende situaties als bijvoorbeeld een bankrekening die is opgezegd waardoor nog te betalen rekeningen niet betaald worden. Iets dat allemaal extra inspanning met zich meeneemt die u, zeker in deze periode, niet kunt gebruiken.
 

3. Ontruimen / Leeghalen van de kamer: Zelf doen of laten doen

 
Natuurlijk kunt u er voor kiezen het leeghalen van de kamer en afvoeren van de overgebleven inboedel als nabestaanden op zich te nemen. Vaak kiezen nabestaanden er echter voor dit vanwege de tijdsdruk door een gespecialiseerd bedrijf te laten doen. U kunt zich dan richten op het organiseren van de uitvaart en de ruimte bieden aan uw emoties. Wij zijn u in deze periode graag van dienst. Het enige dat u hoeft te doen is het uitzoeken van spullen met een persoonlijke of emotionele waarde die u wilt behouden, vergeet u niet dat het erg verstandig is om ook de administratieve zaken van de overledene te verzamelen en apart te houden. Hierna nemen wij u alles uit handen.
 

4. Laat de post doorsturen

 
Hoewel de zorginstelling de post van de overledene natuurlijk voor u zal bewaren en soms zelfs wil doorsturen is het toch belangrijk de post door te laten sturen. PostNL heeft hiervoor een speciale Nabestaandenservice. Hierdoor worden ook automatisch veel officiële instanties gewezen op de veranderde situatie en dit scheelt u allemaal tijd en energie.
 

5. Kosten in verband met het overlijden: Bewaar de rekeningen

 
Indien u kosten maakt in verband met het overlijden van uw dierbare kan het zijn dat deze voor een deel aftrekbaar zijn van de belasting. Vraag hieromtrent advies aan uw belastingadviseur of raadpleeg de website van de belastingdienst
 

6. Is er een overlijdensrisicoverzekering aanwezig?

 
Een overlijdensrisicoverzekering keert onder voorwaarden een bedrag uit na het overlijden. Dit heeft als voornaamste doel de nabestaanden te ontlasten bij de doorlopende lasten van bijvoorbeeld een woning en overige (vaste)lasten. Indien er een overlijdensrisicoverzekering aanwezig is kan deze de kosten van de ontruiming bovendien ook dekken. Bovendien zal er vaak na het overlijden redelijk snel een laatste factuur van het CAK volgen. Die soms ook aardig op kan lopen. Het is dus raadzaam na te gaan of er een overlijdensrisicoverzekering aanwezig is en of deze zal keren. Dit laatste hangt af van de voorwaarden die zijn overeengekomen bij het aangaan van de verzekering.
 
Vanzelfsprekend komt er nog veel meer op u af in deze toch al emotionele en hectische periode. Vanwege de tijdsdruk die er aanwezig is bij het overlijden van iemand die woonachtig was in een verzorgingshuis hebben we de voornaamste zaken voor u proberen samen te vatten. Voor meer tips verwijzen wij u graag naar eerdere artikelen waarin we wat uitgebreider ingaan op zaken waarmee u rekening moet houden na het overlijden van een dierbare.
 
Heeft u nog vragen of verkeert u in de spijtige omstandigheid van een overlijdensgeval in uw directe omgeving dan zijn wij u graag van dienst. Vraagt u gerust een vrijblijvende offerte aan of neemt u voor vragen contact met ons op.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen